Fortrydelse

Fortrydelse

Læs her om fortrydelse

Ønsker du at fortryde købet, skal dette meddeleles skriftligt indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen, og varerne skal tilbageleveres til Bang & Olufsen senest 14 dage efter, meddelelse om fortrydelse er afgivet. Fortrydelsesretten kan således ikke udnyttes ved blot at afvise modtagelse af varen. Udnyttelse af fortrydelsesretten kan endvidere ske ved indenfor 30 dage at sende en meddelelse til e-mail adresse: beo.oestergade@premiumgroup.dk

Meddelelsen skal være en utvetydig erklæring om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan vælge at vedlægge/vedhæfte vores returformular i udfyldt stand, men det er ikke et krav.

Du skal dog altid medsende en kopi af din faktura. Varerne kan enten returneres sammen med meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten eller særskilt senest 14 dage senere.

Alle varer købt på bangolufsenstore.dk sendes til følgende adresse. Bang & Olufsen, Østergade 18, 1100 KBH K. Mrk.: Fortrydelse

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem retur. Gem derfor postkvittering samt evt. Track and Trace nummer, hvis du sender varerne til os. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varerne eller du kan gå ned i en af vores to Bang & Olufsen butikker i enten Magasin du Nord eller på Østergade. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Udgifterne til returnering vil afhænge af den specifikke vare. Du opfordres derfor til at orientere dig om priser hos forskellige fragtudbydere. 

Når vi modtager varen retur, tjekker vi den og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet, men med eventuel fradrag af værdiforringelse, hurtigst muligt og senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse af købet. Ved værdiforringelse forstås den eventuelle forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Det er altid en forudsætning for tilbagebetaling, at varen faktisk er modtaget retur, eller at du har dokumenteret, at varen faktisk er returneret. 

Tilbagebetalingsbeløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du for eksempel betalt med betalingskort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

Navigation